FA­MIL­JEN ENGSTRöM öJE­RYD

Plaza Interiör - - Husesyn -

Namn: Sti­na Engström, 40, Jo­achim öje­ryd, 41, och bar­nen Ty­ra, 14, Hed­vig, 10, och Las­se, 6. Yr­ke: Sti­na ar­be­tar som ser­vice de­sig­ner på H& M Group samt dri­ver eg­na smyc­kes­mär­ket Engstrom­de­sign, och Jo­achim är pro­duk­t­an­sva­rig på Ar­bets­för­med­ling­en, di­gi­ta­la tjäns­ter. Bor: I ett 109 ( plus 70) kvadrat­me­ter stort te­gel­hus i Se­gel­torp med byggår 1954.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.