Snyggt med­ve­tet

Plaza Kvinna - - MODE & SHOPPING -

Den här vå­ren vri­der H&M upp ni­vån på håll­bart mo­de i sam­ar­be­te med tan­kes­med­jan Ever Ma­ni­fe­sto när de ta­git fram sin Cons­cious Ex­klu­si­ve-kol­lek­tion. Plån­boks­vän­li­ga Cons­cious finns i samt­li­ga H&Mbu­ti­ker från den 10:e april me­dan Ex­klu­si­ve gäs­tar 150 ut­val­da. Fron­tar gör mo­del­len/skå­de­spe­lers­kan Am­ber Va­let­ta, känd för – sitt mil­jö­en­ga­ge­mang!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.