Al­te­wai & Sa­o­me

De­sig­ner­duo

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Att Al­te­wai­sa­o­me skul­le, till­sam­mans med Mat­ti­as Sah­lin, gå in som ny de­sig­nertrio för det hip­pa sport­bran­det We­sc känns som vå­rens mest otip­pa­de. Men – med det sagt ing­en då­lig kom­bo. De­ras lek­ful­la och avant­gar­dis­tis­ka touch kan kom­ma att lyf­ta stre­etsty­letren­den hos We­sc till en spän­nan­de ny ni­vå, och vice ver­sa. Räk­na med att fler ear­ly ad­ap­ters än nå­gon­sin kom­mer sät­ta mär­ket på mo­dekar­tan fram­ö­ver. Den förs­ta dam­kol­lek­tio­nen som Na­ta­lia och Ran­da kom­mer sät­ta prä­gel på blir vin­tern 2014. Nå­got vi ser oer­hört myc­ket fram emot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.