Verk­li ghe­ter

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

@ Gö­te­borgs Konst­mu­se­um, 7 feb­ru­a­ri –11 maj Hur såg Sve­ri­ge ut mel­lan 1970– 2000? Någ­ra av de sva­ren kan du få i ut­ställ­ning­en Mel­lan verk­lig­he­ter som vi­sar det svens­ka fo­to­land­ska­pet i allt från do­ku­men­tär­fo­to, till nya fe­mi­nis­tis­ka per­spek­tiv till det di­gi­ta­la ge­nom­brot­tet. Någ­ra av fa­vo­ri­ter­na är An­ni­ka von Haus­swolf, Lars Tun­björk, Chris­ter Ström­holm och An­ders Pe­ter­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.