NYA TI­DER

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSINT RO -

”En touch av pi­on väc­ker liv i ett vin­ter­trött hjär­ta”, sa Lloyd Sim­mons, in­ter­na­tio­nell ma­ke­up ar­tist för YSL, om mär­kets stjärn­pro­dukt för vå­ren 2014. Hur fint är in­te det? Lik­som hyl­san, som sym­bo­li­se­rar hur det frus­na spric­ker upp mot vår, läng­tar vi mer än nå­gon­sin mot det var­ma som vän­tar. Men in­nan vi gör en djup­dyk­ning i vå­rens färg­ka­val­ka­der vill jag slå ett slag för det jord­nä­ra. Enk­la, äd­la och na­tur­li­ga to­ner får mitt hjär­ta att klap­pa li­te ex­tra och Gi­les S/S14-vis­ning li­kaså! (Den sne­da flä­tan är för­mod­li­gen mitt bäs­ta tips för att räd­da en då­lig hår­dag). En ny sä­song knac­kar på dör­ren och det vi­sar sig in­te minst ge­nom en ny look – till det­ta num­mer har vi där­för gett den­na si­da ett helt nytt ut­se­en­de. Jag hop­pas att ni gil­lar det li­ka myc­ket som jag gör!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.