Su­san­ne Lund­berg

In­red­nings­skri­bent

Plaza Kvinna - - Manaden Medarbetare -

Pla­za Kvin­nas in­red­nings­ex­pert, Su­san­ne Lund­berg, dri­ver in­red­nings­blogg på pla­za­kvin­na.com samt skri­ver om de se­nas­te tren­der­na i ma­ga­si­net, se si­dan 145-147. Dess­utom är hon i upp­star­ten av fö­re­ta­get Ruth & Jo­an­na De­sign där hon er­bju­der in­red­nings­upp­drag åt pri­vat­per­so­ner och fö­re­tag samt tar fram sin egen mö­bel­kol­lek­tion. Sin egen stil be­skri­ver hon som mix & match. Hon äls­kar att blan­da: gam­malt med nytt, bil­ligt med dyrt och mi­ni­ma­lism med max­i­ma­lism. Har du nå­got eget dröm­pro­jekt?

– Ja, fle­ra. Mi­na eg­na möb­ler är ett dröm­pro­jekt. Att in­re­da ett bou­ti­que­ho­tell där var­je rum är in­rett på sitt eget vis vo­re ock­så fan­tas­tiskt kul. Tänk Cros­by Stre­et Ho­tel i So­ho, New York. En an­nan dröm är att in­re­da en cool lä­gen­het med de­tal­jer som sto­ra in­du­stri­föns­ter, sky­högt i tak och vå­nings­plan som man kan tit­ta ned ifrån. Här skul­le jag kun­na gå crazy!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.