Hyd­raQu­ench In­ten­si­ve Se­rum Bi-Pha­se

SOS fukt för törs­tig hy.

Plaza Kvinna - - Manaden Medarbetare - Käl­la: Eu­ro­pe­an Forecasts www.clarins.com

Är din hud ut­tor­kad? Stra­mar? Känns in­te bra? Lös­ning­en är Hyd­raQu­ench In­ten­si­ve Se­rum, din räd­da­re i nö­den när allt an­nat miss­lyc­kats. Ome­del­bart age­rar hu­a­lu­ronsy­ra och ka­tafray­extrakt. Den fan­tas­tiskt be­hag­li­ga två­fas­for­mu­lan be­vatt­nar hu­dens al­la la­ger drop­pe för drop­pe. Hu­den blir in­ten­sivt åter­fuk­tad och pånytt­född och ser mjuk, smi­dig och dagg­frisk ut. På någ­ra se­kun­der ser du den blomst­ra av nytt liv. Clarins, nr 1 på eu­ro­pe­isk se­lek­tiv hud­vård*.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.