NYGÅRDSANNA

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Nygårdsanna fi­rar 20 år som de­sig­ner med en vår­kol­lek­tion in­spi­re­rad av en re­sa till New York. Re­stau­rang­er och ho­tell, ga­rage och an­tik­mark­na­der, träd­går­dar och bygg­na­der har in­spi­re­rat till plagg med en för­ank­ring i ga­tu­mo­det sna­ra­re än i snab­ba tren­der.

– Mo­del­ler­na är enk­la, lätt­bur­na och otvung­na. Klas­sis­ka Ny­gårds­an­naplagg får säll­skap av nya skär­ning­ar och in­fall. De är in­spi­re­ra­de av ett mö­te med en hän­gi­ven sam­la­re av vi­ta se­kel­skif­tes­plagg i Chel­sea An­ti­que Ga­rage, och jag är ex­tra nöjd med de tun­na ski­ra plag­gen i ra­mi med en slags prick­struk­tur, sä­ger Nygårdsanna själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.