PAS­SIO­NE­RAD 25-ÅRING

Plaza Kvinna - - MODE & SHOPPING -

Pas­sio­na­ta upp­ma­nar oss att väc­ka par­tytje­jen in­om oss! Öpp­na upp cham­pagnen, ta fram glitt­ret och ska­pa era eg­na spe­ci­el­la till­fäl­len. För visst kan snyg­ga un­der­klä­der gö­ra li­te ex­tra för själv­käns­lan? Pas­sio­na­ta har 25-års­fest – och du är bju­den!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.