TOFFELHJÄLTAR

Plaza Kvinna - - MODE & SHOPPING -

Ef­ter att i hös­tas in­spi­re­rats av 1700-ta­lets färg­mäs­sigt mör­ka och do­va vik­to­ri­ans­ka pe­ri­od, val­de Emy Blixt, chefs­de­sig­ner och en av grun­dar­na till träs­ko­mär­ket Swe­dish Has­be­ens, att nu istäl­let mö­ta vå­ren med soc­ker­sö­ta ba­kel­ser. Vå­rens kol­lek­tion in­ne­hål­ler to­ner av ro­sa och me­tal­lic, och in­spi­ra­tio­nen har häm­tats från den störs­ta livsnju­ta­ren av dem al­la – Ma­rie An­to­i­net­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.