EDDYANE MIAN

De­sig­ner

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Åh, vad många duk­ti­ga de­sig­ners som no­mi­ne­ra­des i H&M De­sign Awards 2014. Och med en så pass sten­hård och kom­pe­tent ju­ry blir ur­va­let ock­så all­de­les im­po­ne­ran­de. Ki­ne­sis­kan Xi­ao Li, svens­kan Li­na Mi­chal, frans­man­nen Ed­dy Ane­mi­an och, in­te minst, hol­länds­kan Hen­ri­et­te Ti­la­nus är ba­ra någ­ra av vå­ra fram­ti­da de­sign­stjär­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.