Lyk­ke Li Zachris­son

Ar­tist/skå­dis

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Än­da se­dan I follow ri­vers har vi gått och nyn­nat – dag­li­gen – på den­na stjär­nas mu­sik­verk. Li­ka trend­sä­ker som hon är, li­ka skygg är hon för kom­mer­si­a­lis­men. Där­för är vi ex­tra gla­da att se hen­ne i fil­men Tom­my till­sam­mans med Ola Ra­pa­ce och Moa Gam­mel, pre­miär 14 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.