RREALISM

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

@Fo­to­gra­fis­ka, Stock­holm, 14 feb­ru­a­ri till 4 maj För­be­red er på bil­der med de mest ud­da in­sla­gen. Ju­lia Ful­ler­ton Bat­ten be­skri­ver likt en sur­re­a­lis­tisk konst­när re­la­tio­nen mel­lan mor och dot­ter samt ton­års­flic­kors väg in i vux­en­li­vet. Tit­tar man ba­kom ytan, är det som att det döl­jer sig nå­got i var­je bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.