90 år

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

Så myc­ket fyl­ler Svenskt Tenn un­der 2014! Fi­rar gör de med en ut­ställ­ning till­sam­mans med ita­li­ens­ka de­sign­fö­re­ta­get For­na­set­ti, vars grun­da­re Pi­e­ro For­na­set­ti var nä­ra vän med Svenskt Tenns Estrid Eric­son. Sto­len säljs ex­klu­sivt i Sve­ri­ge, och he­la ut­ställ­ning­en på­går till 30 mars i bu­ti­ken på Strand­vä­gen 5 i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.