Tre frå­gor til Su­sa­ne Köl­bli ...

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

... cre­a­ti­ve director på Tho­mas Sa­bo som lan­se­rar Ge­or­gia May Jag­ger som vå­rens nya kam­panj­mo­dell. Var­för väl­jer ni hen­ne?

– Hen­nes stil är mångsidig: söt, roc­kig och fem­me fa­ta­le, och hon pas­sar in i kol­lek­tio­nen. Hon är mo­dern, stil-, mål- och kar­riärs­med­ve­ten. In­te alls ba­ra Micks dot­ter! Och i vår släp­per ni nya lin­jen Kar­ma, be­rät­ta li­te mer!

– Den ut­tryc­ker al­la käns­lor sam­ti­digt. Mis­sa in­te hals­ban­det Whe­el of Kar­ma. Kän­ner sig kvin­nor bra i smyc­ke­na, då har de bra kar­ma! Och störs­ta vårtren­den?

– Rosé­guld! Jag är så glad över att allt vi gör in­te läng­re be­hö­ver va­ra i sil­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.