Am­ber Val­let­ta

Mo­dell/skå­de­spe­la­re

Plaza Kvinna - - LISTAN -

H&M och de­ras be­jubla­de Cons­cious Ex­klu­si­ve Col­lec­tion, med släpp 10 april, kun­de för­mod­li­gen in­te valt ett mer pas­san­de an­sik­te för sin kam­panj. Am­ber Val­let­ta är känd för sitt mil­jö­en­ga­ge­mang, och det fak­tum att hon är 39 och snygg som en dag gör det he­la än mer tro­vär­digt! Tack H&M!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.