& OT­HER CO-LAB

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Rys­ka Vi­ka Ga­zinskaya, in­ter­na­tio­nellt er­känd kläd­de­sig­ner tilli­ka fli­tigt stre­et sty­le-fo­to­gra­fe­rad high-class-fa­shio­nis­ta, står näst på tur att pre­sen­te­ra ett sam­ar­be­te med & Ot­her Sto­ri­es.

– Jag vil­le er­bju­da al­la en möj­lig­het att få mi­na prints till ett bra pris med den här kol­lek­tio­nen. De hand­må­la­de pen­sel­dra­gen är min sig­na­tur, pric­kar­na är färg­gla­da klassiker och de gra­fis­ka mask­ro­sor­na till­för en na­iv es­sens vil­ket ger en tid­lös, lek­full och moderiktig möns­ter­mix, sä­ger Vi­ka om sin fe­mi­ni­na och frä­scha kol­lek­tion som finns on­li­ne och i bu­tik i maj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.