Jes­si­ca Spring­s­teen

Proffsryt­ta­re

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Guc­cis re­la­tion med the Equestri­an World blir i vår ba­ra star­ka­re när Fri­da Gi­an­ni­ni, Guc­cis cre­a­ti­ve director, spe­ci­al­de­sig­nat en kol­lek­tion rid­klä­der åt 22-åri­ga Jes­si­ca Spring­s­teen (ja, Bru­ce Spring­s­te­ens dot­ter). Det­ta blir det fjär­de året Guc­ci åter­vän­der till si­na röt­ter in­om rid­kul­tu­ren – och showryt­ta­rin­nan Jes­si­ca per­so­ni­fi­e­rar sam­ar­be­tet ex­em­pla­riskt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.