De­sig­ner-vin tage.com

Plaza Kvinna - - MODE -

På jakt ef­ter en äk­ta vin­tage Cha­nel? Spa­na då in de­sig­ner-vin­tage.com, en av värl­dens le­dan­de mark­nads­plat­ser för att kö­pa och säl­ja äk­ta de­sig­ner­plagg, skor och väs­kor. Här hit­tar du allt från Lou­is Vuit­ton till Alex­an­der Wang. Var­je an­nons och bild grans­kas av saj­tens Ap­pro­val Team – det är noll­to­le­rans mot fusk!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.