Alex­an­dra Bring

Plaza Kvinna - - SAMARBETE MED -

24 år. Stock­holm.

Pojk­vän­nen Ako och en stor norr­ländsk fa­milj med mo­de­blog­ga­ren Victo­ria Tör­negren som sys­ter.

Född och upp­vux­en i Umeå, flyt­ta­de till Stock­holm 2011. Egen fö­re­ta­ga­re.

Dri­ver en av Sve­ri­ges störs­ta trä­nings­blog­gar, alex­an­drabring.com, och har över 235 000 föl­ja­re på Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.