DEC­LÉOR DAG­MAR

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Fjol­å­rets suc­cé gav mer­smak. Då var det en ne­ces­sär som mo­de­hu­set Dag­mar tog fram för Dec­léor. I år är det en tyg­kas­se. Känns mönst­ret be­kant? Yes, det är näm­li­gen sam­ma som syns i mo­de­hu­sets fi­na vår- och som­mar­kol­lek­tion. Som ti­di­ga­re med­föl­jer Dag­mar-de­sig­nen som en gå­va när man kö­per Dec­léors pro­duk­ter för minst 850 kr. Dess­utom in­ne­hål­ler tyg­kas­sen ren­gö­ring, bo­dy­lo­tion och BB-cre­me i re­sestor­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.