Lot­ta Ahl­var

Mo­de­gi­gant

Plaza Kvinna - - LISTAN -

En av Mo­des­ve­ri­ges mäk­ti­gas­te kvin­nor sta­vas Lot­ta Ahl­var. Som VD på Svens­ka Mo­de­rå­det har de pre­stige­fyll­da upp­dra­gen av­löst varand­ra, och se­nast i ra­den av me­ri­ter är VD för ju­bi­le­ran­de HV, ad­ept i Nä­rings­livs­de­par­te­men­tets men­tor­pro­gram Sty­rel­se­k­raft – och själv­klart har hon en plats i sty­rel­sen för Hög­sko­lan i Borås. En mo­de­gi­gant av rang!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.