BRAZIL BABES

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

En snyggt stre­etspor­tig fär­g­ex­plo­sion är re­sul­ta­tet av vå­rens de­sign­sam­ar­be­te hos Adi­das där iko­nis­ka Ori­gi­nals­plagg mö­ter sig­na­tur­möns­ter från det bra­si­li­ans­ka fö­re­ta­get The Farm Com­pa­ny. Un­der som­ma­ren, där grän­sen mel­lan sport och fri­tid gär­na sud­das ut, är det­ta plagg vi mer än gär­na spring­er runt i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.