SPI­RI­TU­ELL SOM­MAR

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Al­la Ri­tu­als pro­duk­ter är in­spi­re­ra­de av ös­ter­länds­ka tra­di­tio­ner. För som­ma­rens kol­lek­tion står In­di­en som in­spi­ra­tions­käl­la. Färs­ka blom­mor är en sym­bol för kär­lek och till­gi­ven­het i lan­det vil­ket led­de till att pro­duk­ter­na fick doft av lo­tus­blom­ma och ber­ga­mott. Vi gil­lar den un­der­bart mju­ka dusch­ol­jan Sum­mer Bliss, 85 kr, och kropps­cre­men Lo­tus Shim­mer, 160 kr, som bju­der på fin som­mar­lys­ter till hu­den!

Mi­ni­test 3X SOL­PU­DER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.