Hög­kla­sig doft

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Att be­sö­ka NK:s dof­tav­del­ning un­der doft­proff­set Lin­da Lan­den­bergs led­ning är en sinn­lig upp­le­vel­se. Av­sätt tid och låt dig för­fö­ras av par­fy­mer­nas un­der­ba­ra värld. All­de­les nya på plats är doft­hu­set Amou­age – lyx­i­ga dof­ter med röt­ter i Oman för dig som sö­ker fi­nas­te par­fy­mer med klass och håll­bar­het. Ett li­tet doft­moln räc­ker he­la da­gen. Ny­ast i se­ri­en är den spän­nan­de Fa­te, 2 150 kr. En sann in­ve­ste­ring!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.