GOD­BIT

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Som­ma­rens sö­tas­te pro­dukt? YSL Ba­bydoll Kiss & Blush! Som nam­net an­ty­der ett läpp­stift och rou­ge i ett. Och re­sul­ta­tet? Slå­en­de fint. Lät­tap­pli­ce­rad pro­dukt som ger glöd till kin­der­na och snygg färg till läp­par­na. Dock ten­de­rar den att bli aning­en torr, så ap­pli­ce­ra ett läpp­bal­sam un­der. I öv­rigt räc­ker det att tit­ta på den här pro­duk­ten för att bli kär. Tolv ny­an­ser finns att väl­ja bland. Pris: 380 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.