Black and white

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

Med mo­del­len Kop­pel 421 hyl­lar Ge­org Jen­sen ska­pa­ren av en snart 40 år gam­mal kloc­ka i dis­kret de­sign. Bo­et­ten är smäc­ker, me­dan den vi­ta, li­te tuf­fa­re ur­tav­lan pas­sar bå­de jobb och fri­tid. Arm­ban­det kom­mer i svart kalv­skinn, som dock los­sas lätt för den som i stäl­let vå­gar sig på ett i al­li­ga­tor­skinn. Pris: 7 200 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.