Di­rekt från skär­gårds­i­dyl­len

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

Sym­pa­tis­ka Ed­blad, med bas i Stock­holms nor­ra skär­gård, står för ren och av­ska­lad skan­di­na­visk de­sign till rim­li­ga pri­ser. Här ett långt hals­band i blankt, rost­fritt stål, där en del av plat­tor­na har glit­ter­po­le­rats för ökad lys­ter. He­la 100 cen­ti­me­ter långt och öpp­nings­bart för att kun­na vi­ras i två snyg­ga varv runt hal­sen. Pris: 499 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.