STIL­FULL FÖR­VA­RING

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Låt di­na vär­de­ful­la mo­deskat­ter få en li­ka stil­full för­va­ring! By Le­on­nie har ska­pat en kol­lek­tion med ex­klu­si­va för­va­rings­lös­ning­ar med in­spi­ra­tion från mo­de­värl­dens ikoner, som Coco Cha­nel och lit­te­rä­ra mil­jö­er som The Gre­at Gats­by. Pro­duk­ter­na till­ver­kas in­vän­digt av trä och ma­so­nit, och har en yta av hög­kva­li­ta­tivt konst­lä­der som finns i fem ny­an­ser. Pris mel­lan 449 kr –1 850 kr och kan shop­pas på by­le­on­nie.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.