LO­VI­SA BUR­FITT

ILLUSTRATÖR

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Den fi­na som­mar­box­en från Glos­sy­box har fått äran att tol­kas av Lo­vi­sa Bur­fitts kre­a­ti­va hand. Den har en allti­ge­nom lyx­igt ex­klu­siv look med Bur­fitts sig­ni­fi­kan­ta stil, där rö­da läp­par och so­tig ögon­ma­ke­up får age­ra tid­lö­sa stil­mar­kö­rer.

– Kvin­nan på box­en tyc­ker om att dröm­ma sig bort till Hol­ly­wood­gla­mour, att få va­ra Ma­rilyn Mon­roe el­ler Scar­lett Jo­hans­son för en stund, me­nar Lo­vi­sa Bur­fitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.