DU HAR FÅTT … TESTAGRAM

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

Nu kan du få en box med ny­he­ter hemskic­kad var­je må­nad för en­bart 49 kr! Den nya pre­nu­me­ra­tions­tjäns­ten he­ter Testagram och kan in­ne­hål­la allt från ma­ga­sin till mat­va­ror och skön­hets­pro­duk­ter, och kom­mer suc­ces­sivt helt att an­pas­sas ef­ter di­na va­nor. Be­sök testagram.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.