PÅ DJU­PET MED GE­OR­GE EZRA

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

Han har en röst som är dju­pa­re än Bob Dy­lans och Ian Cur­tis till­sam­mans. 21-åri­ga Ge­or­ge Ezra från Bri­stol gör nu ra­ket­kar­riär värl­den över med sin uni­ka stäm­ma. Ti­di­ga­re i vår gjor­de han ett be­sök i Stock­holm, och vi såg till att haf­fa ho­nom! Vad är din bak­grund?

– Jag bör­ja­de spe­la gi­tarr när jag var 13 år. Jag vil­le gö­ra nå­got och var ald­rig bra på sport. Jag var med i oli­ka band och läm­na­de sko­lan när jag var 16.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.