Må­na­dens he­tas­te per­so­ner, mo­de, kul­tur & skön­het

Plaza Kvinna - - JUST NU -

STAND Black Nu­de – ett svenskt mo­de­mär­ke som lan­se­ra­des hös­ten 2013 och fo­ku­se­rar på lä­der. Sti­len är av­slapp­nad och franskt roc­kig men de ar­be­tar sam­ti­digt med skan­di­na­viskt av­ska­la­de snitt. I hös­tens kol­lek­tion hit­tar du den per­fek­ta skinn­jac­kan – en bi­ker-, bom­be­rel­ler var­för in­te ka­vaj­mo­dell?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.