Jo­se­fin Öhrn + The Li­be­ra­tion

Ar­tist

Plaza Kvinna - - LISTAN -

För dig som gil­lar en bland­ning av så kal­lad sto­ner­rock och psy­ke­de­lisk pop – ja, mu­sik som lik­som stic­ker ut från mäng­den! I bör­jan av året släpp­tes sing­lar­na Tell it to the wind och Sun­ny Af­ter­noon. För al­la som vill ta chan­sen att upp­le­va den­na akt li­ve, be­ge er till väst­kus­tens Fes­ti­val del mar Asperö, 27 ju­li. En upp­le­vel­se!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.