Stock­holm

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

@Fo­to­gra­fis­ka, 23 maj – 31 au­gusti Se­dan de­bu­ten 1988 har Da­na Se­derow­sky lå­nat ut sin egen kropp, röst och an­sik­te till si­na fo­ton och vi­de­o­per­for­man­ce. Dok­tor Da­na är hen­nes verk­tyg, en sjuk­skö­ters­ka som väc­ker ett slags obe­hag där hon dy­ker upp i Da­nas bil­der. Mis­sa in­te den sista må­na­den av ut­ställ­ning­en!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.