Umeå

Plaza Kvinna - - NÖJE & KULTUR -

@Bild­mu­se­et fram till 12 ok­to­ber Ki­na väx­er sig star­ka­re, och kons­ten är ing­et un­dan­tag. Ut­ställ­ning­en Right is Wrong ex­emp­li­fi­e­rar den högst ex­plo­sions­ar­ta­de fram­väx­ten av vår sam­tids­konst där sam­ling­en kom­mer från M+, ett stort mu­se­um som just nu byggs i Hong­kong.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.