FÖR DEN KÄNSLIGA

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Se­nas­te nytt från svens­ka Estel­le & Thild he­ter BioCalm, en al­ler­gi­testad se­rie pro­duk­ter som läm­par sig ex­tra bra för käns­lig hud­typ. En sam­man­sätt­ning av här­ligt hav­re­extrakt och ap­ri­kos­ol­ja ska­par ett skyd­dan­de kom­plex för att åter­stäl­la hu­dens na­tur­li­ga ba­lans. Lugn åt en ir­ri­te­rad hud, re­du­ce­rad rod­nad och max­i­malt med lys­ter är det som ut­lo­vas – gi­vet­vis till­sam­mans med en stor dos fukt! Tum­men upp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.