Fjä­rils­konst

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

I bör­jan av Efva Att­lings kar­riär, un­der 80-ta­let, skrev hon en sång: Miss But­ter­fly. Om kär­lek och dess för­gäng­lig­het – pre­cis som en fjä­ril kan den flyk­tigt fly­ga iväg. Nu har sam­ma tan­ke bli­vit till ett vac­kert hals­band i sil­ver. Pris 15 000 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.