I sep­tem­ber vill jag ha

Plaza Kvinna - - BOTTEGA VENETA -

Små in­red­nings­ac­ces­so­a­rer som vack­ra skå­lar, va­ser och doft­ljus som ly­ser upp i mörk­ret. Det här väl­dof­tan­de lju­set kom­mer från Mol­ton Brown.

En lång­klän­ning i tren­digt, blom­migt möns­ter från Za­dig & Vol­tai­re. Klän­ning­en känns bå­de som­rig och höstig på sam­ma gång. Li­ke på den!

En här­lig fusk­päls. Sand har en lin­je som he­ter I am fa­ke och be­står av oli­ka mo­del­ler i otro­ligt fint och verk­lig­hets­tro­get ma­te­ri­al. Mås­te-ha!

Boots från Ash/my-war­dro­be.com. Des­sa älsk­ling­ar sit­ter re­dan på mi­na föt­ter. Bå­de snyg­ga och skö­na.

02

01

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.