HÅLL­BART

Plaza Kvinna - - MODE & SHOPPING -

"Som en skan­di­na­visk Ralph Lau­ren". Så be­skri­ver Isa­bel Lun­dahl, grun­da­re och chefs­de­sig­ner, sitt mär­ke RÅH. Ett mär­ke som ska­par tid­lö­sa plagg och ac­ces­so­a­rer med in­spi­ra­tion från hen­nes eget sa­mis­ka arv.

MAR­NI MADNESS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.