Per Holknekt

Mång­syss­la­re

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Som no­ti­sen i Norsted­ts ka­ta­log sam­man­fat­ta­de det: ”Han blev ska­te­board­stjär­na i Ka­li­for­ni­en, ent­re­pre­nö­ren som grun­da­de Svea – och man­nen som för­lo­ra­de allt. Från att ha va­rit hem­lös res­te han sig och grun­da­de Odd Mol­ly, blev mång­mil­jo­när tills det brast igen och al­ko­ho­len fång­a­de in ho­nom.” För­ra hös­ten läm­na­de han Odd Mol­ly för att in­le­da än­nu ett nytt ka­pi­tel i sitt liv, det än­nu oskriv­na. Det som hänt hit­tills är dock nu ned­skri­vet i hans själv­bi­o­gra­fi Per Holknekt 1960 – 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.