Bet­sey John­son

De­sig­ner

Plaza Kvinna - - LISTAN -

72 år. Hju­lar. Går ned i split. Och lan­se­rar sin förs­ta Acti­ve We­ar-kol­lek­tion i höst! All­tid li­ka färg­star­ka Bet­sey John­son är in­te sin ål­der. Istäl­let lä­ser hon av mark­na­dens sto­ra fo­kus just nu – häl­sa, sport och livs­stil i ett – med sin ut­trycks­ful­la spor­ty chic-kol­lek­tion som känns pre­cis rätt i ti­den. Och ger den hälf­ten av den ener­gi som hon be­sit­ter, kän­ner vi oss nöj­da!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.