Mi­chae­la möller

För­fat­ta­re

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Den här hös­ten släpps Pla­za Kvin­na-med­ar­be­ta­ren Mi­chae­la Möl­lers bok Broi­lers – De nya makt­ha­var­na och sam­häl­let som for­ma­de dem, som hon skri­vit till­sam­mans med An­ders Ry­dell. En bok om den nya ge­ne­ra­tio­nens po­li­ti­ker som bör lä­sas!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.