KRE­A­TIVT UT­TRYCK

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Boo­me­rang har alltid haft en för­kär­lek för skjor­tan. or­tan. Så när de­sign­tea­met in­för hös­ten blic­ka­de till­ba­ka i ti­den fann de fan­tas­tis­ka bil­der på star­ka kvin­nor, ikläd­da vi­ta herr­skjor­to­rerr­skjor­tor med upp­kav­la­de är­mar – och be­stäm­de sig då för att gö­ra en egen li­ten skjort­kol­lek­tion till dess ära: The White Shirt Sto­ry. Här hit­tar vi fem mo­del­ler, från frack­mo­dell till si­den­bo­mulls­väv, äv, som al­la på sitt sätt bär det stil­ful­la arv som den vi­ta skjor­tan in­ne­har. nne­har. Årets H&M Design Award-vin Award-vin­na­re Ed­dy Ane­mi­an från Brys­sel vi­sa­dev en välskräddad kol­lek­tion med prov pprov på ppå avan­ce­rad tek­nik och till­skär­ning. Åter­kom­man­de ser vi rem­sor av blom­mi­ga ty­ger som Ed­dy klippt och sam­man­fog sam­man­fo­gat på ett sätt som ska­pat struk­tur och ab­strak­ta möns­ter. De coutu coutu­re­lik­nan­de plag­gen vi­sa­des på Stock­holms mo­de­vec­ka och finns on­li­ne och i ut­val­dautv H&M-bu­ti­ker den 23:e

ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.