PLASTIK­KI­RUR­GI & NäT­DEJ­TING

Plaza Kvinna - - PLAZA -

2006 var året då skön­hets­o­pe­ra­tio­ner var på al­las läp­par. Men Pla­za Kvin­na trött­na­de li­te på si­li­konstin­na bröst och pum­pa­de läp­par och val­de istäl­let att ta fe­no­me­net till sin spets i re­por­ta­get Miss Plastic Sur­ge­ry. I nr 5/2006 fick vi föl­ja med till Pe­king och den kanske läs­ki­gas­te av värl­dens skön­hets­täv­ling­ar – du får ba­ra va­ra med om du ope­re­rat dig! Men 2006 var även året då vi på all­var bör­ja­de dej­ta på nä­tet. Med in­spi­ra­tion från USA bör­ja­de vi näs­tan gå vil­se i dej­tingdjung­eln bland nya dej­tingsaj­ter, speed­dej­ter och sing­els­hop­ping­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.