NA­TUR­LIGT RENT OCH LENT

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Jag bör­ja­de an­vän­da des­sa hår­vårds­pro­duk­ter från Ma­ria Ni­la för någ­ra må­na­der se­dan, och mitt hår har ald­rig mått bätt­re. Pre­cis som al­la de­ras pro­duk­ter till­ver­kas Pa­lett i Sve­ri­ge, be­står en­bart av in­gre­di­en­ser med ve­ganskt ur­sprung och är helt fria från pa­ra­be­ner och sul­fa­ter. Pris från 179 kr – 219 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.