UN­DER­BA­RA UN­DER

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

På hös­ten bru­kar jag un­na mig nya un­der­klä­der. Det finns nå­got här­ligt över att va­ra snygg un­der al­la la­ger av klä­der. Det här su­per­sö­ta un­der­klä­des­se­tet från El­le Macp­her­son är per­fekt på al­la sätt och vis. Bh, 599 kr och tro­sa, 349 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.