KIMCHI

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Den ko­re­ans­ka ma­ten har bli­vit ett mås­te hem­ma hos mig. Den är smak­rik och sa­vo­rös. Per­fekt att nju­ta av när mörk­ret läg­ger sig. Systrarna Byung-Hi och Byung-Soon Lim har gett ut två böc­ker, som har sin själv­kla­ra plats i mitt kök. Den se­nas­te he­ter Kimchi och and­ra ko­re­ans­ka rät­ter. Pae­chu Kimchi är den van­li­gas­te ty­pen av kimchi. För­u­tom att det är gott är det ock­så bra för mat­smält­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.