FINT UN­DER­TILL

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Fan­tas­tis­ka un­der­klä­der och loung­ewear hit­tar jag hos Un­der­pro­tec­tion. De­ras kre­a­tio­ner är håll­ba­ra och be­hål­ler sam­ti­digt den at­trak­ti­va och lyx­i­ga ga käns­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.