GU­LA CI­TRO­NER

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Jag är ga­len i ci­tro­ner! Jag dric­ker varmt vat­ten med färsk­pres­sad ci­tron var­je mor­gon, det är mitt be­ro­en­de. Ci­tron sma­kar surt men har en ba­sisk ver­kan på krop­pen. Så, en per­fekt start på da­gen istäl­let för för­su­ran­de kaf­fe. Ci­tro­ner är in­te ba­ra go­da, de är ock­så otro­ligt vack­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.